hairtalk extensions plus

plus s odrasty

25 cm |12 prameňov |

40 cm |12 prameňov |


hairtalk extensions plus sú vyrobené tak, aby vyzerali a pôsobili ako prirodzený rast z vlasovej pokožky. Za použitia špeciálnych ihiel sa ručne vkladajú jednotlivé vlasy do 3 cm pások. hairtalk extensions plus / plus s odrastmi sú ideálne pre oblasti kontúr a temena hlavy, najmä u jemných a riedkych vlasov.

1
2
3
4
5
6
7
8
18
20
23
27
30
33
55
144
24
25
613
8/3
23/6
25/8
55/2
613/18

kontaktuj nás

Sme vám k dispozícii. Na každú otázku odpovieme čo najskôr.

Správcom vašich osobných údajov je pani Joanna Gołębska a pán Rusłan Laszczowski, ktorí podnikajú prostredníctvom firmy – združenia osôb s názvom „Extensions s.c.“, so sídlom na adrese: ul. Chemicznej 18, 44-121 Gliwice, Poľsko. Korešpondenciu týkajúcu sa ochrany osobných údajov zasielajte na emailovú adresu: iod@hairtalk.pl. Vaše osobné údaje spracúvame výhradne na účely poskytnutia odpovede na dotazy zaslané na uvedené emailové adresy. Vaše osobnú údaje sú pracúvané na základe nášho opodstatneného a oprávneného záujmu, ktorým je komunikácia s používateľmi webových stránok, tzn. na základe článku 6 ods. 1 písmeno f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov z 27. apríla 2016, ďalej len: „GDPR“. Vaše údaje nebudú uchovávané dlhšie, než je to nevyhnutné na poskytnutie odpovede, a potom môžu byť spracúvané, kým neuplynie premlčacia lehota prípadných nárokov a požiadaviek. Údaje uvedené v korešpondencii sú poskytnuté dobrovoľne, avšak sú nevyhnutné na to, aby bolo možné na zadanú otázku odpovedať. Máte právo požiadať o prístup k vašim osobným údajom, právo na opravu, doplnenie, odstránenie alebo obmedzenie spracúvania údajov, právo na podanie námietky voči spracúvaniu údajov, právo preniesť údaje, ako aj právo podať sťažnosť príslušnému úradu na ochranu osobných údajov. Správca neustanovil inšpektora ochrany osobných údajov. Rozhodnutia týkajúce sa vašich osobných údajov nebudú prijímané automatickým spôsobom, vrátane profilovania.

hairtalk Czech Republic s.r.o.
Na Pěšinách 42, 182 00 Praha 8

+420 770 126 771

Na našej strane používame koláčiky (súbory cookies), aby sme mohli poskytovať služby na najvyššej úrovni. Nastavenia týkajúce sa koláčikov môžete v ľubovoľnej chvíli zmeniť. Viac informácií nájdete v Politike koláčikov a v Politike ochrany osobných údajov a súkromia. Súhlasíte s používaním koláčikov?

Áno, súhlasím

Ako chránime vaše osobné údaje...

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Preto chceme, aby ste vedeli, kedy a ktoré údaje zhromažďujeme, a akým spôsobom ich používame. Vzhľadom na vyššie uvedené vás chceme oboznámiť so zásadami ochrany osobných údajov, ktoré zachovávame.

Aby sme vám mohli aj naďalej poskytovať čoraz lepšie služby, informujeme, že neustále prispôsobujeme marketingový obsah podľa vašich záujmov. Vďaka tomu môžeme rozvíjať naše služby a predstavovať vám ponuky, ktoré čo najlepšie pasujú k vašim potrebám.

O akým údajoch hovoríme?

Ide o osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, keď používate naše webové stránky ako aj iné funkcie, ktoré sprístupňujeme, vrátane ukladania koláčikov, ktoré sa používajú na našich webových stránkach.

Staráme sa o vaše súkromie. Nezväčšujeme rozsah našich oprávnení. Vaše údaje sú u nás bezpečné. Viac informácií ako aj informácie o možnostiach zmeny nastavení nájdete v Politike ochrany osobných údajov a súkromia.

Rozumiem, prechádzam na stránku